Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę dostosowywać mój ogród do robota Ambrogio?

Nie. To on dostosuje się do Twojego ogrodu. Wystarczy tylko usunąć kamienie lub inne przedmioty rozrzucone na trawie, i zasypać dziury, tak aby niepotrzebnie nie utrudniać pracy robotowi Ambrogio.

Który model Ambrogio Robot jest najlepszy dla mojego ogrodu?

Przemnóż długość przez szerokość Twojej nieruchomości i porównaj wynik z informacjami w specyfikacjach technicznych Ambrogio Robot. Całkowita powierzchnia powinna obejmować dom, drzewa, kwietniki i inne elementy znajdujące się na danym obszarze.  Ambrogio Robot dostosuje swoją pracę do istniejących przeszkód.

Czy Ambrogio Robot może pracować na każdej nawierzchni?

Tak. Ambrogio Robot porusza się sprawnie po każdej nawierzchni, w tym także pochyłej. Optymalne warunki dla jego pracy to zbocza o nachyleniu do 55%. Koła Ambrogio Robot zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia przyczepności, kiedy podłoże jest śliskie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi zawartymi w rozdziale Instrukcji Obsługi „Przygotowanie i oznakowanie granic obszarów roboczych”.

Czy Ambrogio Robot kosi także mokrą trawę?

Tak. Ambrogio Robot kosi trawniki niezależnie od stanu i rodzaju trawy, kosi nawet gęstą lub mokrą trawę. Ambrogio Robot może być także zaprogramowany do pracy w nocy lub bardzo wcześnie rano, tak, abyś Ty mógł cieszyć się ogrodem w ciągu dnia.

Jaka jest szerokość koszenia?

Szerokość koszenia może mieć rozpiętość 25cm, 29cm lub 36cm, zależnie od modelu.

Jak długo zajmuje robotowi skoszenie trawnika?

Ambrogio kosi około 300-400 mkw na godzinę pracy. Aby otrzymać najlepsze rezultaty oraz dobrze skoszony trawnik należy pozwolić kosić robotowi codziennie; przy modelach półautomatycznych należy pamiętać o koszeniu minimum 3 razy w tygodniu.

W jaki sposób roboty Ambrogio rozpoznają gdzie ścinać trawę?

Czujniki Ambrogio zbierają sygnały mijając przewód ograniczający trawnik i na tej podstawie wyznaczają obszar pracy. Modele wyposażone w czujnik trawy rozpoznają stan murawy bez przekraczania granic. Dodatkowo większość modeli posiada czujnik skoszonej trawy, który optymalizuje pracę robota, nie pozwalając mu pracować w miejscu gdzie trawa już została skoszona, a wysyłając go tam gdzie należy jeszcze przyciąć trawę.

Mój ogród jest na wzgórzu. Czy Ambrogio może pracować na zboczu?

Tak. Ambrogio pracuje bardzo dobrze na terenach pochyłych do 45%, a nawet do 55% (w przypadku modeli linii L85) bez utraty szybkości czy siły oraz bez ryzyka przewrócenia się. Zalecamy użycie metalowych kolcy na koła w celu zwiększenia przyczepności.

Dlaczego warto kupić robota Ambrogio?

Ambrogio Robot kosi trawę samodzielnie i automatycznie. Nie wymaga Twojej pomocy lub wsparcia. Każdego dnia, Ambrogio Robot ścina kilka milimetrów trawy, pozostawiając drobne ścinki na ziemi jako naturalny nawóz dla Twojego trawnika.

Mój ogród składa się z kilku obszarów. Czy Ambrogio Robot może kosić je wszystkie?

Robot Ambrogio może zajmować się maksymalnie 4 odrębnymi obszarami pracy, są to: obszar główny, w którym umieszczona jest stacja ładująca i maksymalnie do 3 dodatkowych trawników połączonych i/lub przylegających do głównego. Proszę zapoznać się z „Danymi technicznymi” w Instrukcji Obsługi, aby sprawdzić dokładną liczbę obszarów jakie może kosić Twój robot Ambrogio.

Czy Ambrogio Robot może kosić bardzo wysoką trawę?

Proszę pamiętać, że Ambrogio Robot został zaprojektowany do codziennego koszenia trawnika. Ambrogio Robot kosi każdego dnia kilkumilimetrowe przyrosty trawy, dzięki temu poprawia jej jakość i jednocześnie naturalnie ją nawozi i odżywia. Proszę sprawdź maksymalną wysokość koszenia dozwoloną dla Twojego modelu Ambrogio, w rozdziale zatytułowanym „Informacje Techniczne” znajdującym się w Instrukcji Użytkownika. Jeśli trawa jest wyższa o 2-3 cm niż poziom noża w stosunku do ziemi, należy zwiększyć wysokość noża. Jeśli dalsze podniesienie noża jest już niemożliwe, a trawa jest bardzo wysoka, należy skosić ją ręcznie. Pamiętaj, codzienne koszenie trawy robotem Ambrogio, nie pozwoli aby murawa musiała być skoszona ręcznie.

Czy muszę zbierać trawę po koszeniu przez Ambrogio Robot?

Nie. Zbieranie i wyrzucanie trawy w ogóle nie jest konieczne. Każdego dnia, Ambrogio przycina kilka milimetrów trawy. Drobne ścinki są pozostawione na ziemi i stanowią naturalny nawóz dla trawnika.

Czy przewód ograniczający jest zasilany podczas ładowania się robota w stacji?

Nie. Kiedy robot powróci do stacji ładującej, żaden sygnał elektryczny nie jest wysyłany, w celu optymalizacji zużycia energii.

Czy Ambrogio Robot sam się ładuje?

Tak. Ambrogio Robot ostrzega, gdy baterie potrzebują ładowania, i w takiej sytuacji samodzielnie powraca do stacji.

Jak działa Ambrogio Robot?

Ambrogio Robot pracuje w zaprogramowanych przedziałach czasu, przemiennie kosząc i ładując się. Dla równomiernego skoszenia, porusza się i odbija od granic na obszarze wyznaczonym przez przewód ograniczający. Aby zoptymalizować koszenie, robot porusza się spiralnie tam, gdzie trawa jest wyższa lub gęstsza.

Czy mogę dodać nowy obiekt do mojego ogrodu, w którym jest już zamontowany robot Ambrogio?

Tak. Jednakże, trzeba ocenić, czy robot trafiając na nową przeszkodę odbije się od niej, czy też konieczne będzie zmodyfikowanie instalacji, i otoczenie tego obiektu przewodem ograniczającym. Twój lokalny serwisant Ambrogio pozostawi zapas przewodu podczas instalacji, tak aby można szybko dostosować instalację do przyszłych zmian i uniknąć połączeń przewodu.

Czy przewód ograniczający Ambrogio Robot może zakłócać oświetlenie zewnętrzne/nawadnianie/alarm?

W większości przypadków nie. Jednakże aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń, wskazane jest, aby stację ładującą umieścić w miejscu z dala od bram automatycznych, źródła energii lub sterownika oświetlenia lub automatycznego nawadniania ogrodu. Proszę zapoznać się z fragmentem Instrukcji Obsługi zatytułowanym „Planowanie instalacji”.

Czy Ambrogio Robot rozpoznaje ławki, leżaki lub inne przedmioty znajdujące się na trawie?

Tak, pod warunkiem, że te obiekty są stabilne i mają minimum 10 cm wysokości. Ambrogio Robot podejdzie i delikatnie dotykając odbije się od przeszkody, kosząc również trawę wokół niej. Następnie będzie kontynuował koszenie w innym kierunku. Ambrogio Robot nic nie uszkodzi, a także sam nie może ulec uszkodzeniu podczas takiej sytuacji

Czy Ambrogio Robot rozpozna drzewa, niskie krzewy i klomby w moim ogrodzie?

Tak. Ambrogio Robot delikatnie odbija się sam od każdej większej przeszkody, ale jeśli są też na trawniku elementy, z którym nie chcesz aby się zderzał należy otoczyć je przewodem ograniczającym, zgodnie z instrukcjami w rozdziale zatytułowanym „Przygotowanie i oznakowanie granic obszarów roboczych”, znajdującym się w Instrukcji Obsługi. Ambrogio Robot będzie dojeżdżał do linii przewodu ograniczającego, a następnie odjedzie w innym kierunku.

Czy konieczne jest wkopywanie przewodu ograniczającego?

Tak, umieszczenie przewodu ograniczającego jest konieczne, na głębokości kilku cm. Należy pamiętać, że przewód nie może być wkopany głębiej niż 3-4cm, im przewód jest bliżej powierzchni ziemi tym jest silniejszy. Pamiętaj, że przewód musi być odkryty, położony na powierzchni na 2 m przed stacją ładującą.

Czy stacja ładująca Ambrogio może być ustawiona w dowolnym miejscu?

Tak, ale konieczne jest spełnienie zaleceń zawartych w instrukcji użytkownika. Należy zwrócić uwagę aby zasilanie nie było narażone na opady deszczu lub bezpośrednie promienie słoneczne. Zasilacz musi mieć też dobrą wentylację.

Czy można zabezpieczyć robota Ambrogio przed kradzieżą lub innym nieuprawnionym użyciem?

Tak. Ambrogio Robot może być chroniony 4-cyfrowym kodem PIN. Ambrogio Robot nie może być wtedy uruchomiony, nie można też wejść w menu programowania bez kodu PIN, tak więc osoby trzecie nie mogą korzystać z robota. Proszę zapoznać się z fragmentem instrukcji obsługi zatytułowanym „Zabezpieczenia – tryb programowania”.

Jak Ambrogio Robot reaguje na awarię zasilania?

Jeśli wystąpi awaria zasilania elektrycznego, Ambrogio Robot zachowa się jak w przypadku braku przewodu ograniczającego. Zatrzyma się i będzie czekał aż do momentu ponownego włączenia zasilania, aby móc powrócić do pracy.

Czy przewód ograniczający jest bezpieczny? Czy może porazić prądem?

Przewód ograniczający jest całkowicie bezpieczny, płynie w nim prąd o bardzo niskim natężeniu, wystarczający aby robot rozpoznał teren pracy, bez żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi.

Czy Ambrogio Robot może pracować podczas deszczu?

Tak. Ambrogio Robot może kosić podczas deszczu, jednak, aby zapobiec zbyt mocnemu brudzeniu się zalecamy włączenie czujnika deszczu, również dlatego, że koszenie mokrej trawy może spowodować uszkodzenie samego trawnika. Ambrogio Robot powróci wtedy do stacji ładującej i zaczeka do następnego cyklu pracy. Zobacz rozdział w Instrukcji Obsługi zatytułowany „Ustawienia – Tryb programowania”.

Czy robot Ambrogio może kosić w każdych warunkach pogodowych?

Tak. Ambrogio Robot został zaprojektowany do pracy w temperaturze otoczenia od -10 do + 50 ° C, zakres ten jest znacznie szerszy niż zakres w którym rośnie trawa.

Co się stanie, jeśli ostrze Ambrogio Robot uderzy w kamień?

System bezpieczeństwa zatrzyma robota Ambrogio, jeśli tylko trafi on na kamień. Należy sprawdzić, czy nóż po zderzeniu nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić go. Proszę zapoznać się z fragmentem Instrukcji Obsługi zatytułowanym „Zatrzymanie bezpieczeństwa” i „Wymiana noża”.  Zaleca się regularnie sprawdzać, czy na trawniku nie ma kamieni lub nie zostały na nim przypadkowo pozostawione inne przedmioty.

Czy w razie potrzeby, mogę natychmiast zatrzymać robota Ambrogio?

Tak. Każdy robot Ambrogio wyposażony jest w czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, znajdujący się w widocznym i łatwym do użycia miejscu. Robot i ostrze zatrzymują się także zawsze w momencie podniesienia.

Co mam zrobić z Ambrogio Robot podczas zimy?

Skorzystaj z zimy i zabierz robota do lokalnego serwisu Ambrogio w celu przeprowadzenia rocznego przeglądu, zalecanego w karcie gwarancyjnej. Zapoznaj się z rozdziałem w instrukcji obsługi zatytułowanym „Długotrwały brak aktywności i ponowne uruchomienie”, który wyjaśnia, jak przechowywać robota Ambrogio oraz jego stację ładującą.

Jak dużo energii zużywa Ambrogio Robot?

Miesięczne zużycie energii elektrycznej przez Ambrogio Robot jest znacznie mniejsze niż zużycie paliwa niezbędne do koszenia tradycyjną kosiarką spalinową. Dla średniej wielkości trawników, koszt energii elektrycznej z Ambrogio to około 5 złotych miesięcznie.

Jak długo będzie służyło nowe ostrze Ambrogio?

Ambrogio Robot jest wyposażony w nóż z 4 ostrzami ze stali nierdzewnej, który może kosić przez wiele lat, w przeciwieństwie do zwykłych noży stosowanych w robotach koszących, które muszą być często wymieniane. Wytrzymałość noża zależy też od typu i wielkości trawy. Przy trawniku 3.000mkw, nóż wystarczy na około 2 lata pracy. Wymiana noża jest bardzo prosta i szybka, wymaga przykręcenia tylko dwóch śrub. Nóż powinien być ostrzony kiedy tylko zachodzi taka potrzeba (zazwyczaj co 1-2 miesiące). Proszę skontaktuj się lokalnym przedstawicielem/sprzedawcą Ambrogio aby naostrzyć nóż.

Na jak długo wystarczają baterie?

Jest to zależne od kilku warunków oraz od powierzchni jaka jest do koszenia; jeśli baterie są używane zgodnie z ich specyfikacją, mogą wystarczyć na 2 lata pracy lub więcej. Cena robota obejmuje też baterie, a koszt nowych baterii jest niższy niż koszt paliwa do zwykłej kosiarki czy małego traktorka.

Które części Ambrogio Robot muszą być sprawdzane?

Nóż i koła, ponieważ są one najbardziej narażone na zabrudzenia i zużycie. Sprawdzaj też i usuwaj ślady utleniania z nakrętek służących do ładowania robota, a także z płytek z którymi się one stykają w stacji ładującej. To zajmuje tylko kilka minut, a zapewnisz pełną skuteczność Ambrogio Robot!

Czy Ambrogio Robot wymaga konserwacji?

Tak. Musisz regularnie sprawdzać robota Ambrogio i czyścić go w razie potrzeby. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w Instrukcji Obsługi w rozdziale zatytułowanym „Zalecenia konserwacji”. Proszę zwrócić uwagę, że Ambrogio Robot nie powinien być zanurzany i myty w wodzie. W okresie zimowym, zabierz robota Ambrogio do lokalnego serwisu Ambrogio w celu przeprowadzenia corocznego przeglądu.